Pro rodiče

Vážení rodiče,                                                                                                                                                       moc Vás i všechny děti zdravíme v této nelehké a zvláštní době. Doufám, že kromě nejistot můžete vnímat i určité příležitosti, užít si vzájemné blízkosti, mít čas na věci, které jindy jen těžko doháníme. Zároveň si ale uvědomujeme náročnost dlouhého pobytu v domácím prostředí, proto pro Vás uvádíme několik nápadů a námětů k činnostem s dětmi, které můžete využít. Na internetu můžete najít inspiraci např. na těchto stránkách:  https:// rvp.cz ,  https://cz.pinterest.com/,   http://www.predskolaci.cz /       http://www.e-predskolaci.cz/      https:// www.tvorivedeti.cz/

Nápady na činnosti:   Nakresli jarní kytičky, které znáš                                                                                                                                                                 Nakresli, co patří k Velikonocům                                                                                                                                                                 Nakresli obrázek pohádky, která se Ti nejvíce líbila                                                                                              Obrázky si uschovej a přines je ukázat ostatním po otevření MŠ..
  Nápady na činnosti pro budoucí školáky:                                                                                                                                              Procvičuj společně s rodiči začáteční a konečné hlásky věcí kolem tebe.                                                                                            Hledej věci kolem sebe, které mají trojúhelníkový, čtvercový, obdélníkový nebo kruhový tvar                                                    Počítej věci kolem sebe a urči čeho je více, méně. O kolik více, méně…..                                                                                            Rozhlédni se a pověz rodičům , co vidíš vpravo, vlevo, vpravo nahoře, za …, nad…., pod…………

 

 

 

 

 

Táhneme za jeden provaz

Zde shromažďujeme informace, které by mohli Vám i vašim dětem pomoci.

 

První den ve školce          Desatero předškoláka

Comments are closed.