Co všechno mohly děti zažít ve školním roce 2015/2016

VÁŽENÍ RODIČE,

ZDE MÁTE MOŽNOST SEZNÁMIT SE S AKCEMI, KTERÉ NAŠE ŠKOLA POŘÁDALA V LETOŠNÍM ŠKOLNÍM ROCE PRO DĚTI, ALE I PRO VÁS RODIČE. DOUFÁME, ŽE SE VÁM I DĚTEM LÍBILI.

TĚŠÍME SE NA DALŠÍ AKCE I V PŘÍŠTÍM ŠKOLNÍM ROCE.

ŘEDITELKA ŠKOLY A KOLEKTIV P. UČITELEK

AKCE PRO DĚTI

7.10.2015

Měření pohybové zdatnosti -Den zdraví

9.10.2015

Zdravý úsměv

14.10.2015

Divadlo O veliké řepě

10.11.2015

Vánoční fotografování

12.11.2015

JuniorFest Přeštice

18.11.2015

Lví očko

4.12.2015

Mikulášská nadílka

13.1.2016

Divadlo O Popelce

26.5.2016

Fotografování

16.6.2016

Školní výlet ZOO Plzeň, Techmánie Plzeň

22.6.2016

Divadlo „Pohádky z paloučku“

 AKCE PRO RODIČE S DĚTMI RODIČI

Akce, které byly pořádány pro rodiče s dětmi naší mateřské školy

15.9.2015

Třídní schůzky

13.10.2015

Čas jablíčkové vůně

24.11.2015

Informativní schůzka před zápisem do ZŠ

4.12.2015

Výroba ozdob na vánoční zdobení s Ohrátkou

6.12.2015

Zpívání koled u stromku na náměstí

23.2.2016

Vesmírný karneval

25.2.2016

Zimní království, Pohádkový karneval

9.3.2016

Testy školní zralosti, vyšetření školní zralosti

12.4.2016

Beseda s Policií ČR p. Majer

3.5.2016

Sázení květin s p. Novotným

17.5.2016

Ptačí ráj

21.6.2016

Slavnostní rozloučení s předškoláky

AKCE PRO VEŘEJNOST

Děti z mateřské školy měly možnost zazpívat si na veřejnosti.

6.12.2015

Zpívání koled u stromku na náměstí

22.6.2016

Zpívání dětí v kapli

AKCE PRO DĚTI VE SPOLUPRÁCI SE ZÁKLADNÍ ŠKOLOU

Akce, kteých se účastnily děti ze základní školy a předškoláci jednotlivých tříd.

13.10.2015

Čas jablíčkové vůně

24.11.2016

Informativní schůzka před zápisem do ZŠ

3.12.2015

ZŠ Zpívání

2.5.2016

Předškoláci byli navštívit 1. třídu ZŠ

11.5.2016

Ptačí ráj

24.6.2016

Projekt „Kamarád“

21.6.2016

Slavnostní rozloučení s předškoláky

 

AKCE PRO DĚTI V RÁMCI PROJEKTU „CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM“

Děti ze základní školy čtou dětem ve školce před spaním

15.10.2015

Čtenáři z 5.ročníku

27.11.2015

Čtenáři ze 4.třídy

24.2.2016

Čtenáři z 5.třídy

8.4.2016

Čtení dětí ze 4. třídy

26.4.2016

Čtení dětí ze 3. třídy

18.5.2016

Čtení dětí z 2.ročníku

30.5.-3.6.2016

Čtení rodičů, prarodičů a zástupců obce

 

AKCE PRO DĚTI VE SPOLUPRÁCI S FOTBALOVÝM KLUBEM

Děti měly možnost prožít fotbalový trénink.

19.5.2016

Fotbalový trénink dětí MŠ, prohlídka klubovny

 

AKCE PRO DĚTI VE SPOLUPRÁCI S DOBROVOLNÝM SBOREM HASIČŮ

Děti budou mít možnost prohlédnout si hasičskou zbrojnici a ostatní vybavení.

8.6.2016

Prohlídka hasičské zbrojnice a hasičské techniky

AKCE PRO DĚTI VE SPOLUPRÁCI S MYSLIVECKÝM SDUŽENÍM OBORA

Děti si prohlédnou „Oboru“, zvířátka, ale i myslivnu. Součástí bude i vyprávění o zvířatech a lese, které si pro děti připravili p. Brandl a p. Karas.

20.6.2016

Prohlídka myslivny a beseda s myslivci p. Brandlem a p. Karasem

 

AKCE PRO DĚTI VE SPOLUPRÁCI S KNIHOVNOU

Děti si prohlédnou prostředí knihovny, vyberou si knihu, kterou si budeme ve školce číst před spaním. Pan Štych má pro děti připravené i soutěže, tak je na co se těšit.

 

22.6.2016

Návštěva knihovny

AKCE PRO DĚTI VE SPOLUPRÁCI S RODINNÝM CENTREM „OHRÁTKA“

Všechny děti měly možnost společně ozdobit vánoční stromek na náměstí.

4.12.2015

Zdobení vánočního stromku

AKCE PRO DĚTIVE SPOLUPRÁCI SE ZUŠ DOBŘANY

Děti ZUŠ Dobřany (pobočka Chlumčany) zahrály ve školce na různé hudební nástroje. Děti mateřské školy hudební nástroje poznávaly, ale i za jejich doprovodu zpívaly známé lidové písničky.

 

25.5.2016

Koncert dětí ze ZUŠ v mateřské škole

22.6.2016

Koncert dětí v kapli

 

SOLME S ROZUMEM

Školní jídelna mateřské školy se zapojila na základě výzvy Hlavního hygienika ČR do kampaně „Solme s rozumem“.

Více se o celé kampani můžete dozvědět na http://www.mene-solit.cz a www.szu.cz

Co myslíte, připojíte se také?

PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY

Provoz mateřské školy bude přerušen v období od 18.7.2016-31.8.2016, a dále pak v období od 23.12.2016-31.12.2016.

Na základě § 3 V 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, lze provoz mateřské školy přerušit v měsíci červenci nebo v srpnu, popřípadě v obou měsících. Rozsah přerušení stanoví ředitel mateřské školy po projednání se zřizovatelem. Zřizovatel mateřské školy schválil přerušení provozu mateřské školy dne 27.1.2016.

Přivítání

Vážení rodiče, děti

přejeme vám, aby byl první den (a nejen tento den) v naší mateřské škole plný radosti. Radosti z nových či již známých kamarádů či radosti z krásného prostředí naší školy.

I my všichni se na vás moc těšíme.

Pracovníci mateřské školy

 

 

 

Co právě objevujeme

Milí rodiče,                                                                                                                                                                             nahlédněte pod pokličku našich třídních vzdělávacích programů a seznamte se s tím, co právě objevujeme a prožíváme (tzn. jaké jsou vzdělávací záměry konkrétního tématu- jaké poznatky, dovednosti, postoje a hodnoty budou u dětí rozvíjeny, jaké činnosti jim budou nabízeny, co budou mít možnost prožívat). Tyto informace naleznete pod odkazem TŘÍDY.

 

Omlouvání dětí

Ø      Zákonný zástupce dítěte je povinen oznámit MŠ předem známou nepřítomnost dítěte. Není –li nepřítomnost předem známa, omluví dítě neprodleně. Omlouvat nepřítomnost dítěte lze pouze telefonicky – 377 973 674, 602 256 829  nebo ústně  do 8,00.   Pokud se dítě nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny, je zákonný zástupce povinen, dítě řádně omluvit písemnou formou (např. na e-mail ms.chlumcany@volny.cz).