SOLME S ROZUMEM

Školní jídelna mateřské školy se zapojila na základě výzvy Hlavního hygienika ČR do kampaně „Solme s rozumem“.

Více se o celé kampani můžete dozvědět na http://www.mene-solit.cz a www.szu.cz

Co myslíte, připojíte se také?

PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY

Provoz mateřské školy bude přerušen v období od 18.7.2016-31.8.2016, a dále pak v období od 23.12.2016-31.12.2016.

Na základě § 3 V 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, lze provoz mateřské školy přerušit v měsíci červenci nebo v srpnu, popřípadě v obou měsících. Rozsah přerušení stanoví ředitel mateřské školy po projednání se zřizovatelem. Zřizovatel mateřské školy schválil přerušení provozu mateřské školy dne 27.1.2016.

Co právě objevujeme

Milí rodiče,                                                                                                                                                                             nahlédněte pod pokličku našich třídních vzdělávacích programů a seznamte se s tím, co právě objevujeme a prožíváme (tzn. jaké jsou vzdělávací záměry konkrétního tématu- jaké poznatky, dovednosti, postoje a hodnoty budou u dětí rozvíjeny, jaké činnosti jim budou nabízeny, co budou mít možnost prožívat). Tyto informace naleznete pod odkazem TŘÍDY.

 

Omlouvání dětí

Ø      Zákonný zástupce dítěte je povinen oznámit MŠ předem známou nepřítomnost dítěte. Není –li nepřítomnost předem známa, omluví dítě neprodleně. Omlouvat nepřítomnost dítěte lze pouze telefonicky – 377 973 674, 602 256 829  nebo ústně  do 8,00.   Pokud se dítě nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny, je zákonný zástupce povinen, dítě řádně omluvit písemnou formou (např. na e-mail ms.chlumcany@volny.cz).