Vánoční besídky

Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme na vánoční besídky a posezení.

Třída Včeliček a Berušek Vás zve dne 15.12.2015 v 16,00.

Třída Koťat Vás zve dne 17.12.2015 v 16,00.

Těšíme se na Vás, kolektiv mateřské školy

Přivítání

Vážení rodiče, děti

přejeme vám, aby byl první den (a nejen tento den) v naší mateřské škole plný radosti. Radosti z nových či již známých kamarádů či radosti z krásného prostředí naší školy.

I my všichni se na vás moc těšíme.

Pracovníci mateřské školy

 

 

 

Co právě objevujeme

Milí rodiče,                                                                                                                                                                             nahlédněte pod pokličku našich třídních vzdělávacích programů a seznamte se s tím, co právě objevujeme a prožíváme (tzn. jaké jsou vzdělávací záměry konkrétního tématu- jaké poznatky, dovednosti, postoje a hodnoty budou u dětí rozvíjeny, jaké činnosti jim budou nabízeny, co budou mít možnost prožívat). Tyto informace naleznete pod odkazem TŘÍDY.

 

Omlouvání dětí

Ø      Zákonný zástupce dítěte je povinen oznámit MŠ předem známou nepřítomnost dítěte. Není –li nepřítomnost předem známa, omluví dítě neprodleně. Omlouvat nepřítomnost dítěte lze pouze telefonicky – 377 973 674, 602 256 829  nebo ústně  do 8,00.   Pokud se dítě nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny, je zákonný zástupce povinen, dítě řádně omluvit písemnou formou (např. na e-mail ms.chlumcany@volny.cz).