Přerušení provozu mateřské školy

Přerušení provozu mateřské školy Chlumčany

po projednání se zřizovatel školy informuje ředitelka školy o přerušení provozu mateřské školy v tomto termínu.

                                                      13.7.-31.8.2015

Výše úplaty za měsíc červenec 2015 bude úměrně snížena tomuto přerušení. 

Předplavecký výcvik

TERMÍNY PLAVÁNÍ: 10.4.,17.4.,24.4.,15.5.,22.5.2015

DĚTI PŘIJDOU DO MŠ DO 6,30 (v MŠ budou ještě svačit)

S SEBOU DO BATŮŽKU DĚTEM DEJTE:

PLAVKY A OSUŠKU (prosíme označit značkou dítěte)

PITÍČKO, MALOU SUŠENKU

53,-Kč na zaplacení poplatku za lekci plavání (prosíme o přesnou částku)

ODJEZD AUTOBUSEM V 7,15, PŘÍJEZD 11,00

AUTOBUSOVÁ PŘEPRAVA BUDE HRAZENA ½ NÁKLADŮ RODIČE DĚTÍ, ½ NÁKLADŮ MŠ.

VÝCVIKU SE SMÍ ÚČASTNIT POUZE ZDRAVÉ DĚTI, BEZ ZNÁMEK ONEMOCNĚNÍ (dle provozního řádu plavecké školy Klatovy)

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

NA ZÁKLADĚ § 34 ODST. 2 , ZÁKONA 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

STANOVÍ ŘEDITELKA MATEŘSKÉ ŠKOLY CHLUMČANY, OKRES PLZEŇ-JIH

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY CHLUMČANY DNE 2.4.2015

OD 8,00 – 11,30; 12,00- 15,00

 

K ZÁPISU SE DOSTAVÍ ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE DÍTĚTE, KTERÝ ŽÁDÁ O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY CHLUMČANY VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016.

K ZÁPISU JE POTŘEBA PŘEDLOŽIT OBČANSKÝ PRŮKAZ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE A RODNÝ LIST DÍTĚTE.

Od 20.3.2015 je možné domluvit si

nejvhodnější čas příchodu k zápisu na

telefonním čísle: 602 256 829.

DOPORUČUJI VYUŽÍT TÉTO MOŽNOSTI, VYHNETE SE ZBYTEČNÉMU ČEKÁNÍ.

Důležité upozornění 23.2.2015

V pondělí 23.2.2015 bude v mateřské škole provedena rekonstrukce vchodových dveří. Žádám rodiče, aby děti v tento den přivedli do 8,00.  Pro vstup do mateřské školy v době od 12,00 – 12,30 a 14,30-16,00 bude otevřen pouze boční vchod od sídliště. Cesta bude vyznačena. Prosím dbejte na dodržení bezpečnostních opatření. Při pohybu na schodišti při vstupu a odchodu z mateřské školy bočním vchodem, nenechte děti volně pobíhat, na schodišti je držte za ruku.

Za Vaši vstřícnost a pomoc velice děkuji. Haníková, ředitelka MŠ

Schůzka s rodiči

Dne 18.9.2014 v 16,00 se koná schůzka rodičů (tato schůzka je určena všem rodičům). Schůzka se koná v jednotlivých třídách s třídními učitelkami. Vzhledem k závažnosti projednávaných informací Vás žádám, o Vaši účast.

Program:

1/ seznámení se školním řádem

2/ seznámení s třídním vzdělávacím programem, s chodem jednotlivých tříd

3/ seznámení s plánem akcí školy a jednotlivých tříd

4/ platby ve školním roce 2014/2015

5/ příspěvek ředitelky školy – vyhodnocení dotazníků rodičů

6/ dotazy rodičů

Haníková, ředitelka mateřské školy

Přivítání (důležité informace k 1.9.2014)

Milé děti, maminky a tatínkové,

blíží se den, kdy se společně setkáme v naší mateřské škole. Možná máte obavy, co nového vás čeká, ale nemějte strach. Všechny paní učitelky se na vás už moc těší. Budeme si hrát, poznávat a přitom si pomáhat.

Prosíme, přiveďte děti 1.9.2014 do 8,00. Pokud nepřijdete do školky, je NUTNÉ telefonicky do 8,00 dítě omluvit. V případě, že tak neučiníte, je vám automaticky počítané stravné za tento den. Bližší informace v sekci Novinky – příspěvek „Omlouvání dětí“.

Přeji krásný zbytek prázdnin a těšíme se na setkání.

Za celý kolektiv mateřské školy, ředitelka MŠ Haníková

(Malá změna – třída Kytiček je přejmenovaná na Koťata).

Co právě objevujeme

Milí rodiče,                                                                                                                                                                             nahlédněte pod pokličku našich třídních vzdělávacích programů a seznamte se s tím, co právě objevujeme a prožíváme (tzn. jaké jsou vzdělávací záměry konkrétního tématu- jaké poznatky, dovednosti, postoje a hodnoty budou u dětí rozvíjeny, jaké činnosti jim budou nabízeny, co budou mít možnost prožívat). Tyto informace naleznete pod odkazem TŘÍDY.

 

Přerušení provozu

Po projednání se zřizovatelem školy a na základě V 14/2005 sb., ve znění platných předpisů, bude provoz mateřské školy bude přerušen v období od 14.7.2014-31.8.2014 a od 24.12.2014 – 1.1.2015.