Předplavecký výcvik

TERMÍNY PLAVÁNÍ: 10.4.,17.4.,24.4.,15.5.,22.5.2015

DĚTI PŘIJDOU DO MŠ DO 6,30 (v MŠ budou ještě svačit)

S SEBOU DO BATŮŽKU DĚTEM DEJTE:

PLAVKY A OSUŠKU (prosíme označit značkou dítěte)

PITÍČKO, MALOU SUŠENKU

53,-Kč na zaplacení poplatku za lekci plavání (prosíme o přesnou částku)

ODJEZD AUTOBUSEM V 7,15, PŘÍJEZD 11,00

AUTOBUSOVÁ PŘEPRAVA BUDE HRAZENA ½ NÁKLADŮ RODIČE DĚTÍ, ½ NÁKLADŮ MŠ.

VÝCVIKU SE SMÍ ÚČASTNIT POUZE ZDRAVÉ DĚTI, BEZ ZNÁMEK ONEMOCNĚNÍ (dle provozního řádu plavecké školy Klatovy)

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

NA ZÁKLADĚ § 34 ODST. 2 , ZÁKONA 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

STANOVÍ ŘEDITELKA MATEŘSKÉ ŠKOLY CHLUMČANY, OKRES PLZEŇ-JIH

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY CHLUMČANY DNE 2.4.2015

OD 8,00 – 11,30; 12,00- 15,00

 

K ZÁPISU SE DOSTAVÍ ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE DÍTĚTE, KTERÝ ŽÁDÁ O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY CHLUMČANY VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016.

K ZÁPISU JE POTŘEBA PŘEDLOŽIT OBČANSKÝ PRŮKAZ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE A RODNÝ LIST DÍTĚTE.

Od 20.3.2015 je možné domluvit si

nejvhodnější čas příchodu k zápisu na

telefonním čísle: 602 256 829.

DOPORUČUJI VYUŽÍT TÉTO MOŽNOSTI, VYHNETE SE ZBYTEČNÉMU ČEKÁNÍ.

Důležité upozornění 23.2.2015

V pondělí 23.2.2015 bude v mateřské škole provedena rekonstrukce vchodových dveří. Žádám rodiče, aby děti v tento den přivedli do 8,00.  Pro vstup do mateřské školy v době od 12,00 – 12,30 a 14,30-16,00 bude otevřen pouze boční vchod od sídliště. Cesta bude vyznačena. Prosím dbejte na dodržení bezpečnostních opatření. Při pohybu na schodišti při vstupu a odchodu z mateřské školy bočním vchodem, nenechte děti volně pobíhat, na schodišti je držte za ruku.

Za Vaši vstřícnost a pomoc velice děkuji. Haníková, ředitelka MŠ

Schůzka s rodiči

Dne 18.9.2014 v 16,00 se koná schůzka rodičů (tato schůzka je určena všem rodičům). Schůzka se koná v jednotlivých třídách s třídními učitelkami. Vzhledem k závažnosti projednávaných informací Vás žádám, o Vaši účast.

Program:

1/ seznámení se školním řádem

2/ seznámení s třídním vzdělávacím programem, s chodem jednotlivých tříd

3/ seznámení s plánem akcí školy a jednotlivých tříd

4/ platby ve školním roce 2014/2015

5/ příspěvek ředitelky školy – vyhodnocení dotazníků rodičů

6/ dotazy rodičů

Haníková, ředitelka mateřské školy

Přivítání (důležité informace k 1.9.2014)

Milé děti, maminky a tatínkové,

blíží se den, kdy se společně setkáme v naší mateřské škole. Možná máte obavy, co nového vás čeká, ale nemějte strach. Všechny paní učitelky se na vás už moc těší. Budeme si hrát, poznávat a přitom si pomáhat.

Prosíme, přiveďte děti 1.9.2014 do 8,00. Pokud nepřijdete do školky, je NUTNÉ telefonicky do 8,00 dítě omluvit. V případě, že tak neučiníte, je vám automaticky počítané stravné za tento den. Bližší informace v sekci Novinky – příspěvek „Omlouvání dětí“.

Přeji krásný zbytek prázdnin a těšíme se na setkání.

Za celý kolektiv mateřské školy, ředitelka MŠ Haníková

(Malá změna – třída Kytiček je přejmenovaná na Koťata).

Co právě objevujeme

Milí rodiče,                                                                                                                                                                             nahlédněte pod pokličku našich třídních vzdělávacích programů a seznamte se s tím, co právě objevujeme a prožíváme (tzn. jaké jsou vzdělávací záměry konkrétního tématu- jaké poznatky, dovednosti, postoje a hodnoty budou u dětí rozvíjeny, jaké činnosti jim budou nabízeny, co budou mít možnost prožívat). Tyto informace naleznete pod odkazem TŘÍDY.

 

Přerušení provozu

Po projednání se zřizovatelem školy a na základě V 14/2005 sb., ve znění platných předpisů, bude provoz mateřské školy bude přerušen v období od 14.7.2014-31.8.2014 a od 24.12.2014 – 1.1.2015.

Omlouvání dětí

Ø      Zákonný zástupce dítěte je povinen oznámit MŠ předem známou nepřítomnost dítěte. Není –li nepřítomnost předem známa, omluví dítě neprodleně. Omlouvat nepřítomnost dítěte lze pouze telefonicky – 377 973 674, 602 256 829  nebo ústně  do 8,00.   Pokud se dítě nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny, je zákonný zástupce povinen, dítě řádně omluvit písemnou formou (např. na e-mail ms.chlumcany@volny.cz).