Přerušení provozu mateřské školy

Přerušení provozu mateřské školy Chlumčany

po projednání se zřizovatel školy informuje ředitelka školy o přerušení provozu mateřské školy v tomto termínu.

                                                      13.7.-31.8.2015

Výše úplaty za měsíc červenec 2015 bude úměrně snížena tomuto přerušení. 

Předplavecký výcvik

TERMÍNY PLAVÁNÍ: 10.4.,17.4.,24.4.,15.5.,22.5.2015

DĚTI PŘIJDOU DO MŠ DO 6,30 (v MŠ budou ještě svačit)

S SEBOU DO BATŮŽKU DĚTEM DEJTE:

PLAVKY A OSUŠKU (prosíme označit značkou dítěte)

PITÍČKO, MALOU SUŠENKU

53,-Kč na zaplacení poplatku za lekci plavání (prosíme o přesnou částku)

ODJEZD AUTOBUSEM V 7,15, PŘÍJEZD 11,00

AUTOBUSOVÁ PŘEPRAVA BUDE HRAZENA ½ NÁKLADŮ RODIČE DĚTÍ, ½ NÁKLADŮ MŠ.

VÝCVIKU SE SMÍ ÚČASTNIT POUZE ZDRAVÉ DĚTI, BEZ ZNÁMEK ONEMOCNĚNÍ (dle provozního řádu plavecké školy Klatovy)

Důležité upozornění 23.2.2015

V pondělí 23.2.2015 bude v mateřské škole provedena rekonstrukce vchodových dveří. Žádám rodiče, aby děti v tento den přivedli do 8,00.  Pro vstup do mateřské školy v době od 12,00 – 12,30 a 14,30-16,00 bude otevřen pouze boční vchod od sídliště. Cesta bude vyznačena. Prosím dbejte na dodržení bezpečnostních opatření. Při pohybu na schodišti při vstupu a odchodu z mateřské školy bočním vchodem, nenechte děti volně pobíhat, na schodišti je držte za ruku.

Za Vaši vstřícnost a pomoc velice děkuji. Haníková, ředitelka MŠ

Co právě objevujeme

Milí rodiče,                                                                                                                                                                             nahlédněte pod pokličku našich třídních vzdělávacích programů a seznamte se s tím, co právě objevujeme a prožíváme (tzn. jaké jsou vzdělávací záměry konkrétního tématu- jaké poznatky, dovednosti, postoje a hodnoty budou u dětí rozvíjeny, jaké činnosti jim budou nabízeny, co budou mít možnost prožívat). Tyto informace naleznete pod odkazem TŘÍDY.

 

Přerušení provozu

Po projednání se zřizovatelem školy a na základě V 14/2005 sb., ve znění platných předpisů, bude provoz mateřské školy bude přerušen v období od 14.7.2014-31.8.2014 a od 24.12.2014 – 1.1.2015.

Omlouvání dětí

Ø      Zákonný zástupce dítěte je povinen oznámit MŠ předem známou nepřítomnost dítěte. Není –li nepřítomnost předem známa, omluví dítě neprodleně. Omlouvat nepřítomnost dítěte lze pouze telefonicky – 377 973 674, 602 256 829  nebo ústně  do 8,00.   Pokud se dítě nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny, je zákonný zástupce povinen, dítě řádně omluvit písemnou formou (např. na e-mail ms.chlumcany@volny.cz).