Co právě objevujeme

Milí rodiče,                                                                                                                                                                             nahlédněte pod pokličku našich třídních vzdělávacích programů a seznamte se s tím, co právě objevujeme a prožíváme (tzn. jaké jsou vzdělávací záměry konkrétního tématu- jaké poznatky, dovednosti, postoje a hodnoty budou u dětí rozvíjeny, jaké činnosti jim budou nabízeny, co budou mít možnost prožívat). Tyto informace naleznete pod odkazem TŘÍDY.

 

PŘIŠLO JARO SE SUNÍČKEM

PŘIŠLO JARO SE SLUNÍČKEM,

VŠECHNO SE RADUJE, VÍTÁ JARO 

ZVEME VŠECHNY RODIČE A DĚTI NA VÍTÁNÍ JARA,

KTERÉ SE USKUTEČNÍ NA NAŠÍ ŠKOLNÍ ZAHRADĚ,

VE ČTVRTEK 24.4.2014 OD 16,00.

 MOC SE TĚŠÍME, JAK TO JARO SPOLEČNĚ OSLAVÍME.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠK. ROK 2014/2015

NA ZÁKLADĚ § 34 ODST. 2 , ZÁKONA 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

STANOVÍ ŘEDITELKA MATEŘSKÉ ŠKOLY CHLUMČANY, OKRES PLZEŇ-JIH

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY CHLUMČANY DNE 2.4.2014

OD 8,00 – 11,30; 12,00- 15,00

 K ZÁPISU SE DOSTAVÍ  ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE DÍTĚTE,KTERÝ ŽÁDÁ O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY CHLUMČANY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015.

K ZÁPISU JE POTŘEBA  PŘEDLOŽIT OBČANSKÝ PRŮKAZ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE A RODNÝ LIST DÍTĚTE.

TENTO DEN JE ZÁROVEŇ DNEM OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, KDY SE RODIČE S DĚTMI MOHOU SEZNÁMIT S PROSTŘEDÍM ŠKOLY.

OD 20.3.2014 JE MOŽNÉ DOMLUVIT SI ČAS PŘÍCHODU K ZÁPISU NA TELEFONNÍM ČÍSLE: 602 256 829. DOPORUČUJI VYUŽÍT TUTO MOŽNOST, VYHNETE SE ZBYTEČNÉMU ČEKÁNI.

 

Přerušení provozu

Po projednání se zřizovatelem školy a na základě V 14/2005 sb., ve znění platných předpisů, bude provoz mateřské školy bude přerušen v období od 14.7.2014-31.8.2014 a od 24.12.2014 – 1.1.2015.

Omlouvání dětí

Ø      Zákonný zástupce dítěte je povinen oznámit MŠ předem známou nepřítomnost dítěte. Není –li nepřítomnost předem známa, omluví dítě neprodleně. Omlouvat nepřítomnost dítěte lze pouze telefonicky – 377 973 674, 602 256 829  nebo ústně  do 8,00.   Pokud se dítě nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny, je zákonný zástupce povinen, dítě řádně omluvit písemnou formou (např. na e-mail ms.chlumcany@volny.cz).