Základní informace

Mateřská škola se nachází v jednopatrové budově, umístěné uprostřed velké zahrady. V současné době má 3 třídy, které jsou heterogenní a navštěvuje ji celkem 75 dětí.

Celkově je škola velice dobře materiálně vybavena. Jednotlivé třídy jsou dostatečně prostorné a slunné, rozdělené na hernu s hracími koutky, prostor se stolky a dalšími hracími koutky. Ve všech třídách je pro děti k dispozici počítač a  interaktivní tabule. Vybavení je neustále obměňováno a dokupováno podle potřeby dětí a zaměstnanců školy.

Školní zahrada obklopuje budovu mateřské školy za všech stran. Je rozlehlá, má členitý terén a je vybavena netradičními herními prvky, které tak zvyšují její atraktivnost. V  rámci projektů „Báječnej svět“a „Zahrada radosti“ byly obnoveny další  části školní zahrady. Mateřská škola zpracovala projekt, Obec Chlumčany jako zřizovatel, podala žádost, a zároveň se podílela na spolufinancování celého projektu. Součástí projektu je i spoluúčast rodičů. Všichni máme z nové zahrady velikou radost.

Mateřská škola pracuje podle modelového programu „Kurikulum mateřské školy podpory zdraví“ a je zařazena od roku 2001 v síti „Mateřských škol podporující zdraví.“ Tento program je zcela v souladu s požadavky „Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání“ i se současnými vzdělávacími požadavky a trendy. Jeho cílem je nejen přispívat k tvorbě podmínek pro tělesnou, duševní a společenskou pohodu dítěte po dobu jeho pobytu v mateřské škole, ale i k výchově předškolního dítěte ke zdravému životnímu stylu.

Mateřská škola se zapojila do projektu „Celé Česko čte dětem“.

 

Comments are closed.