Aktuality

 

Vánoční focení dětí se uskuteční  v pondělí 11.12.2023 . Cena sady je 350,-Kč

Náhled fotografií  bude vyvěšen u vstupu do MŠ.  Rodiče dětí, které budou mít o fotografie zájem to nahlásí na jednotlivých třídách.

Oznámení:

24.11.2023 -  V mateřské škole se vyskytlo několik případů planých neštovic

 

 

Co nás čeká :

V pondělí 6.11.2023 k nám přijdou v rámci projektu Celé Česko čte dětem přečíst pohádku žáci ZŠ.                                                                                                  Po obědě vyzvedávejte děti ve 12.20 hodin.

 

 

Zveme rodiče a děti v úterý 31.10.2023 od 16.15 hodin na školní zahradu, na které nás budou čekat Dračí úkoly.

 

V úterý 17.10.2023  k nám přijdou v rámci projektu Celé Česko čte dětem, žáci páté třídy. Děti, které půjdou po obědě, vyzvedávejte až ve 12.30 hodin.

 

 

 

Vážení rodiče,                                                                                                                                                                     zveme Vás na třídní schůzky, které se konají v pondělí 18.9.2023 od 16.00 hodin na jednotlivých třídách.

 

Oznámení rodičům :   29.6.2023 se ve třídě Včelek vyskytl jeden případ neštovic

 

Rozloučení s nejstaršími dětmi.

Vážení rodiče nejstarších dětí, vzhledem k předpovědi počasí na čtvrtek 22.6.2023 Vám ve středu  oznámíme místo,  kde  se akce bude konat.  V případě předpovědi bouřek bude akce přesunuta do kina v KD.                                                                                                           Děkujeme za pochopení

 

 

 

Oznámení rozhodnutí o přijetí

rozhodnutí o přijetí 2023-24

Schůzka rodičů nově přijatých dětí se bude konat v pondělí 28.8.2023 od 16.00 hodin ve třídě Berušek.

Rozhodnutí o nepřijetí si osobně vyzvedněte  v pondělí 5.6.2023 nebo úterý 6.6.2023 od 10 do 11.30 hodin v ředitelně školy.

Co nás čeká v červnu: 

V pátek  2.6.2023  od 10.00 hodin se uskuteční společné fotografování tříd. 

V pondělí 5.6.2023 přijede Divadlo Ondřej s příběhem Indiáni.

Ve středu 7.6.2023 půjdeme na fotbalové hřiště. / Dejte prosím dětem sportovní oblečení a obuv /

Ve čtvrtek 8.6.2023 půjdou v 9.30 hodin nejstarší děti do první třídy  ZŠ.  

V úterý 13.6.2023  jdeme do hasičské zbrojnice si  prohlédnout  požární techniku a dozvědět se o práci hasičů.

Ve čtvrtek 22.6.2023 se rozloučíme s nejstaršími dětmi.

 

Co nás čeká v květnu: 

Změna termínu koncertu – koncert se uskuteční ve středu  3.5.2023

V pátek 5.5.2023  se v mateřské škole uskuteční od 9.30 hodin koncert dětí ze ZUŠ  . 

Ve středu 10.5.2023 proběhne zápis  nových dětí do MŠ.  Potřebné formuláře si lze vyzvednou v MŠ 26.4.2023 od 10 hodin do 11.30 hodin nebo jsou ke stažení na web. stránce školy.

 V pondělí 15.5.2023 přijede do MŠ divadlo s pohádkou  O třech prasátkách.                                                                                                      začátek představení v 8.30hodin

V pondělí 22.5.2023 pojede celá MŠ na školní výlet do ZOO Plzeň. Odjezd bude v 8.15  hodin. Po obědě si děti vyzvedávejte ve 12.30 hodin. Veškeré informace poskytnou p. učitelky na třídách.

V pátek  2.6.2023  od 10.00 hodin se uskuteční společné fotografování tříd.

 

Co nás čeká v dubnu:

V pondělí 3.dubna přijede do mateřské školy Divadlo MÚZA s pohádkou Hody, hody, doprovody                                                                                    začátek představení  je v 8.30 hodin      vstupné 70,- Kč

V úterý 4.dubna se od 16.15 hodin koná na školní zahradě velikonoční akce : Jak slepička hledá vajíčko.                                                                            Srdečně zveme rodiče a děti

 

 

Co nás čeká v březnu:                                                                                                                 

Vyšetření zraku přihlášených dětí proběhne 2.3.2023 od 8.00 hodin

V pondělí 13.3.2023 přijede do MŠ divadlo s pohádkou O Malence

Pro nejstarší děti je připraven preventivní program  Zdravík -Staň se hrdinou, který se uskuteční 15.3.2023

 

Co nás čeká v únoru

Ve čtvrtek 23.2.2023 dopoledne se na jednotlivých třídách koná maškarní karneval

Pozvánka pro rodiče budoucích prvňáčků                                                                                                                               Zveme rodiče nejstarších dětí na setkání se zástupci Základní školy Chlumčany, které se uskuteční  23.2.2023 od 16.15 hodin ve třídě Berušek.

 

 

Co nás čeká v lednu

V  úterý   3.1.2023 přijede do mateřské školy  divadlo s pohádkou O sněhové vločce                                                     začátek představení 8.30 hodin                     vstupné 50,- Kč

 

 

 

V pátek 25.11.2022 půjdeme dopoledne ve spolupráci RC OHRÁTKA  zdobit stromek  na náměstí.

V neděli 27.11.2022 bude rozsvícen  velký strom na Náměstí B. Kašpara.

V úterý 13.12.2022 proběhne dopoledne  vánoční fotografování dětí. Zájem o foto dítěte nahlašte na třídách do pondělí 12.12.2022. Ukázka fotografie a cena bude uveřejněna na  nástěnce u vchodu.

Vánoční posezení se uskuteční pro třídu Včelek ve čtvrtek 15.12.2022 od 16.30 hodin                                                                                                                     Berušek v úterý 13.12.2022 od 16.15hodin                                                                                                              třída Koťat v pátek 16.12.2022   od 16.30 hodin

Ve čtvrtek 22. 12.2022 půjdeme od 10.00 hodin do kina na pásmo pohádek : O Čertovi a jiné vánoční pohádky

 

Mateřská škola bude uzavřena v době 27.12.2022 do 30.12.2022

 

 

Ve čtvrtek 20.10.2022  se  od 16.15 hodin na školní zahradě uskuteční  Jablíčkohraní.

V úterý 25.10.2022 přijede do mateřské školy Divadlo MÚZA s pohádkou  O veliké řepě.                                                                             začátek představení je v 8.15 hodin       vstupné 60,- Kč

 

 

 

Vážení rodiče,

začíná nový školní rok a vy přemýšlíte, jak vaše dítě první dny ve školce zvládne. Pro nové děti, které  poprvé půjdou do mateřské školy nabízíme adaptační program.        1.září můžete pobýt s dětmi do 9.00 hodin ve třídě. Společně si prohlédnout třídu a hračky. Další dny již zkusí být dítě samo bez rodičů a dobu pobytu zvolíte podle adaptace  dítěte.

 

V úterý 6.9.2022  od 16.00 hodin se budou na jednotlivých třídách konat třídní schůzky. Na programu je seznámení                 s dokumenty školy ( školní řád, školní vzdělávací program ) a vše, co se týká pobytu v MŠ.

 

 

 

Oznámení rozhodnutí o přijetí

Schůzka rodičů nově přijatých dětí se bude konat 30.června 2022 od 16.30 hodin ve třídě Berušek.

Co nás čeká:

Děti, které 1.září  2022 nastoupí do ZŠ Chlumčany se v úterý 28.6.2022 půjdou podívat do 1.třídy. Žáci 1. třídy si pro ně připravili ukázku toho, co se naučili. 

Ve čtvrtek 9.6.2022 půjdeme dopoledne na fotbalové hřiště. Prosíme rodiče o vhodné oblečení a obuv. Děti si mohou vzít batůžek a jedno malé pitíčko. V případě  špatného počasí bude akce přeložena na další týden.

V pátek 10.6.2022 – Oceanárium -   od 8.00  hod. vzdělávací projekce pro děti – vstupné 100,- Kč

V pondělí 13.6.2022- od 10.00 hodin - Společné fotografování tříd

15.6.2022 Zdravý úsměv – preventivní program pro předškoláky s DiS. Miroslavou Bednářovou.  / Nejstarší děti si přinesou svůj  zubní kartáček./

23.6.2022 – Rozloučení s nejstaršími dětmi

V pátek 20.5.2022 půjdeme do kina v Chlumčanech na pásmo pohádek. Začátek je v 10.00 hodin.                                                                  Za vstupné se platí jednorázová částka. Vstupné bude rozpočítáno podle počtu dětí.

 

Informace k zápisu jsou v záložce Pro rodiče i v záložce  Úřední deska

V úterý 26.4.2022 půjdeme v  9.30 hodin do myslivny.

V úterý 3.5.2022 půjdeme v 9.30 hodin  do  kina KD Chlumčany.  ZUŠ Dobřany připravila muzikál pro děti.

Ve středu 4.5.2022 je pro předškoláky připraven v rámci projektu Zdraví dětem program Jak se Zdravík skamarádil s Jedlíkem. Začátek je v 8.00 hodin.

V pondělí 4.4.2022 nám přijdou v rámci projektu Celé Česko čte dětem přečíst pohádku děti z 5 . třídy ZŠ. Prosíme vyzvedávejte děti po obědě v tento den ve 12.20 hodin

V úterý 12.4.2022 dopoledne v rámci projektu MAS – Spolupráce MŠ a veřejných knihoven nás navštíví spisovatelka Markéta HarasimováJejí knihu Z deníku kočičky Ťapičky právě čteme.

POZVÁNKA                                                                                                                                                      Zveme rodiče a děti z MŠ na Putování za zajíčkem, které se uskuteční v úterý 12.4.2022 od 16.30 hodin na školní zahradě.

Před vchodem do MŠ bude připraven od středy 6.4.2022 Vajíčkovník. Pokud s dětmi doma zdobíte vajíčka zajímavou technikou nebo jen pro radost, můžete na něj vajíčko přivázat.

 

Zápis do Mateřské školy Chlumčany na školní rok 2022/2023

Zápis do MŠ 2022/2023

Tento zápis není určen pro děti, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině a kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR.

Pro cizince, kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny bude stanoven další termín zápisu k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023, a to 6. června 2022.

Для іноземців, яким надано тимчасовий захист у Чехії у зв’язку із збройним конфліктом в Україні, з 2022/2023 навчального року буде встановлено інший термін для зарахування до дошкільної освіти, а то 6. червня 2022 року.

Pozvánka

Zveme rodiče nejstarších dětí na setkání se zástupci ZŠ Chlumčany, které se uskuteční ve čtvrtek 3.3.2022  od 16.15 hodin ve třídě Berušek.

Oznámení

Žádáme rodiče, aby dávali děti do mateřské školy zcela zdravé! Samozřejmě i zákonný zástupce, který dítě přivádí  do MŠ nemá příznaky onemocnění.

Děkujeme za pochopení

 

 

Co nás čeká:

Ve čtvrtek 24.2.2022 se dopoledne na jednotlivých třídách uskuteční Pohádkový karneval.                                                                                Žádáme rodiče, aby dětem připravili masky.

 

 

 

 

 

REŽIM NÁVRATU ZE ZAHRANIČÍ

Zvláštní pravidla platí pro děti do 6 let v mateřských školách (MŠMT, 12. 7. 2021) Děti do 6 let nepodléhají povinnosti testování, ale pro mateřské školy se uplatňují zvláštní pravidla: V případě dětí do 6 let věku v mateřské škole nebo podobné instituci, s výjimkou dětí přeshraničních pracovníků a studentů, kteří za účelem výkonu práce nebo vzdělávání pravidelně alespoň jednou týdně oprávněně překračují státní hranici s Českou republikou do nebo ze sousedního státu a pro cesty do nebo ze sousedního státu za účelem výkonu práva péče o nezletilé dítě nebo styku s ním anebo za účelem návštěvy manžela nebo registrovaného partnera, který je v sousedním státě zaměstnán nebo tam studuje, nesmí mateřská škola nebo podobná instituce umožnit osobní přítomnost dětí, které se vrátily ze země s velmi vysokým rizikem nákazy (červené země), po dobu 7 dní od vstupu na území České republiky, resp. po dobu 10 dní, jde-li o návrat ze zemí s extrémním rizikem nákazy. (černé země) Čili pokud se děti ve věku do 6 let vrátí ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, resp. s extrémním rizikem nákazy, nejsou povinny prokázat se negativním testem, ale jsou automaticky povinny zůstat v samoizolaci po dobu 7 dnů, resp. 10 dnů, od vstupu do ČR. I kdyby se podrobily testu a výsledek by byl negativní, není možné takto prolomit povinnost samoizolace. Co se týká dětí, které dovršily 6 let věku, tak se na ně vztahují pravidla stejná jako pro všechny osoby vracející se ze zahraničí.

 

 

Informace pro rodiče

Děti v mateřské škole se nebudou od září testovat  a nemusí po celou dobu pobytu v MŠ nosit roušku.

Respirátor musí mít rodiče ve společných prostorech školy. Dezinfekce na chodbě u vstupu je určena pouze pro dospělé. Děti si po příchodu do třídy umyjí ruce  vodou a mýdlem.

V případě, že se děti vracejí z dovolené v zahraničí, rodiče nahlásí tuto skutečnost MŠ a dodrží  platná karanténní opatření.

Pokud se rodičům změnilo tel. číslo, prosím o aktualizaci kontaktů u třídních učitelů.