Aktuality

Informační schůzka rodičů nově přijatých dětí 

V úterý 29.6.2021 od 16.00 hodin se uskuteční schůzka rodičů nově přijatých dětí  na zahradě MŠ.  V případě deště se akce uskuteční v MŠ . Nutno mít respirátor ve vnitřních prostorech MŠ.

V pondělí 28.6. 2021 se dopoledne rozloučíme  na jednotlivých třídách s nejstaršími dětmi. Pro děti bude připraven  slavnostní přípitek i pohoštění. Rozloučení bude bez účasti rodičů, ale do emailových schránek rodičů předškoláků budou odeslány fota z rozloučení.

V pondělí 14.6.2021 půjdeme na výlet do myslivny Obora. Děti si vezmou batůžky a malé pitíčko. Půjdeme po dopolední svačině a na oběd se vrátíme do MŠ.

Ve  čtvrtek  17.6.2021 se uskuteční společné fotografování tříd.                             foto 13 x 18…. 40,-Kč

Zítra 4.6.2021  v 10.00 hodin nás navštíví POLICIE ČR s ukázkou  techniky.

 

Výsledky zápisu pro školní  rok 2021/2022

Rozhodnutí o přijetí

Zákonní zástupci nepřijatých dětí si vyzvednou Rozhodnutí o nepřijetí  31.5 2021 nebo 1.6.2021 od 8.00 do 13.00 hodin.

 

 

 

 

Obnovení provozu MŠ pro všechny děti navštěvující MŠ Chlumčany

Od pondělí 26.4.2021 je  mimořádným opatřením MZ plně obnoven provoz mateřské školy pro všechny děti navštěvující MŠ. Děti již nebudou testovány a  nemají povinnost nosit roušky .  Děti budou opět ve svých kmenových třídách.

 

Zápis do mateřské školy

Zápis do MŠ

Kritéria přijímání

Informace k organizaci a průběhu zápisu

Podmínky pro přijímání

Evidenční list pro dítě

žádost o přijetí do MŠ

žádost o přijetí

 

 

Informace k zápisu do 1. ročníku základní školy

Oznámení_zápisu do ZŠ

Informace_k_zápisu do ZŠ

 

Vážení rodiče,

usnesením vlády č.314 se prodlužuje nouzový stav do  11.4.2021. Mateřská škola bude uzavřena do 11.4.2021. Od 12.4.2021 bude mateřská škola pro prezenční  výuku otevřena pouze pro děti, které mají povinnost předškolního vzdělávání.

 

 

Vážení rodiče,

dle nařízení vlády je mateřská škola uzavřena od 1.3.2021 do 21.3. 2021. Školní jídelna je také uzavřena.

 

Žádost o ošetřovné

Podle nových pravidel mateřská škola nevydává potvrzení o uzavření školy. Veškeré informace a formuláře naleznete na  webových stránkách ČSSZ.

 

 

Karanténa

Informace pro rodiče dětí ze třídy Koťat !!

Karantena_+_odbery

Od 25.2.2021 je třída Koťat v karanténě do 4.3.2021. Bližší  informace budou poskytnuty KHS a zveřejněny na webových stránkách školy .

 

 

Přerušení provozu mateřské školy                                                                                                                                                    Provoz mateřské školy bude přerušen od 23.12 .2020 do 1.1.2021. Provoz bude opět zahájen v pondělí 4.1.2021

 

23.11.2020   Rekonstrukce  části chodníku byla dokončena a vstup do mateřské školy je opět  vrátky od sídliště. Žádáme rodiče, aby z důvodu  bezpečnosti opět používali  pouze tento vstup do areálu MŠ.

 

Doporučený postup u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID 19

 

 

Žádáme rodiče,

aby do společných prostor MŠ vstupovali s rouškou.

                                                 Děkujeme za pochopení

2.9.2020

 

Informace a opatření k zahájení provozu školního roku 2020/2021

MŠ má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, proto apeluji na rodiče, aby do mateřské školy přiváděli jen zdravé děti, které nejeví žádné příznaky onemocnění. U vchodu je umístěná dezinfekce na ruce pro dospělé. Děti si po příchodu do MŠ umyjí ruce na třídách.    Z důvodu ochrany zdraví dětí a učitelek  žádám rodiče, aby nevstupovali do tříd. V letošním roce bohužel nebude umožněna adaptace nových dětí s rodičem ve třídě. Pozvolná adaptace může proběhnout tak, že rodič předá dítě učitelce a domluví si kratší časový úsek, za který si dítě vyzvedne. Na chodbách a v šatně prosíme omezit pohyb rodičů jen na nutnou dobu.  Žádáme rodiče, aby včas oznámili změny kontaktů, abychom se jim v případě potřeby dovolali.  V letošním školním roce také dochází ke změně – ručníky pro děti zajistí MŠ a budou vždy vyprány také v mateřské škole.  Žádám rodiče, aby dali dětem jednu roušku do šatny/ jen pro akutní případy/. Do tříd je zakázané nosit hračky  z domova.     Pokud je dítě alergické na některé potraviny, prosím nahlásit p. učitelce na třídě.                                                                                                             Děkuji Vám všem  za pochopení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutí hejtmana Plzeňského kraje           vloženo 19.3.2020

sken

 

Upozornění pro rodiče               aktualizováno 16.března 2020

 Uzavření mateřské školy

 

Formulář   

Vážení rodiče, napište prosím e-mail  ms.chlumcany@ volny.cz nebo sms 602 256 829 pokud budete chtít  vystavit potvrzení  na ošetřovné. Potvrzení připravím.

Chceme vše urychlit a minimalizovat kontakt           Děkuji za pochopení                       

 

 

13.3.2020

Obecní úřad Chlumčany ve spolupráci s Mateřskou školou Chlumčany  a na doporučení hejtmana Plzeňského kraje vydal tato opatření.

Obec_Chlumcany_-_opatreni_k_MS_Chlumcany

 

 

Ředitelka mateřské školy vyzývá rodiče dětí, kteří byli v rizikových oblastech s výskytem koronaviru, aby  byli zodpovědní a  řídili se doporučením Ministerstva zdravotnictví a KHS.

Informace_vedení_školy_-_změna_mimořádného_opatření_!

Vzhledem k opatřením šíření viru COVID – 19   se ruší akce Zdravý úsměv i setkání s knihovnicí paní Mgr. J. Červenou.

Obě akce budou přesunuty na později s ohledem na platná opatření  Min. zdravotnictví.

 Co nás čeká

V úterý 17.března 2020 v 8.00 hodin přijde do mateřské školy zubní preventistka paní Miroslava Bednářová, DiS. V rámci projektu Zdravý úsměv se děti seznámí s ústní hygienou. Projekt je určen pro předškoláky. V den projektu si předškoláci přinesou zubní kartáček.

Ve středu 18.3.2020  v rámci projektu  MAP II – Spolupráce mateřských škol a veřejných knihoven nás navštíví paní  Mgr. Červená a představí nám knihu Z deníku kočičky Ťapičky.

V úterý 24.března 2020 přijede do mateřské školy divadlo Dráček s pohádkou Budulínek.

Ve středu 22.dubna 2020  od 8.30  v rámci projektu LVÍ OČKO bude možnost screeningového vyšetření zraku dětí. Informace a seznamy na přihlášení jsou k dispozici na jednotlivých třídách.

 

 

Pozvánka pro rodiče
Zveme rodiče nejstarších dětí, budoucích žáků 1.třídy, na schůzku se zástupci ZŠ Chlumčany. Schůzka se koná ve čtvrtek 6.2.2020 po přednášce logopedky Mgr. Kateřiny Láfové. Orientační čas začátku schůzky je v 17.00 hodin, podle počtu dotazů rodičů.

Ve čtvrtek 6.2.2020 od 16.00 hodin za podpory MAS Aktivios, z.s. se uskuteční  setkání s logopedkou Mgr. Kateřinou Láfovou.   Téma: Proč je ta řeč tak důležitá?

ZMĚNA : Divadelní představení se z důvodu velmi malého počtu dětí v MŠ  přesouvá na 26.2.2020  od 8.30 hodin. Ve středu 5.února 2020 přijede do mateřské školy Divadlo Letadlo s pořadem Průzkumníci v Africe .                      Začátek představení je v 8.30  hodin                                     Vstupné    45,- Kč

Ve středu 15.ledna 2020 přijdou do mateřské školy žáci 3. třídy ZŠ přečíst dětem pohádku před odpoledním odpočinkem.              

Třída Včelek zve rodiče na Vánoční posezení v pondělí 16.12.2019 od 16.30 hodin.

Divadlo Dráček se omlouvá a přesouvá termín divadelního představení  Dva sněhuláci na čtvrtek 19.12.2019 od 10.45 hodin

V pátek 29.11.2019 půjdou všechny třídy na Náměstí B. Kašpara ozdobit strom ve spolupráci s RC OHRÁTKA.

V neděli 1.12.2019 se bude konat slavnostní rozsvícení vánočního stromu na Náměstí B. Kašpara. Nejstarší děti zazpívají vánoční koledy. Program začíná v 17.00 hodin. Vystoupení dětí začíná v 17.15 hodin.

V pondělí 2.12.2019 proběhne v mateřské škole vánoční fotografování.   Sada fotografií 250,-Kč. Pokud máte o fotografie zájem, prosím na konci listopadu nahlásit p. učitelkám na třídách.

Ve středu 11.12.2019 přijede do mateřské školy divadlo Dráček s pohádkou Dva sněhuláci                                                                                               začátek představení v  8.00 hodin                           vstupné 50,-Kč

Třída Berušek a Koťat zve rodiče na Čertovské vánoční posezení v úterý  10.12.2019 od 16.30 hodin  na jednotlivých třídách.

Provoz mateřské školy bude přerušen  po projednání se zřizovatelem od 23.12.2019 do 1.1.2020.

Zveme rodiče a děti na Drakiádu, která se uskuteční ve spolupráci s KPOZ v sobotu 26.10.2019 na hřišti TJ Keramika Chlumčany od 14.00 hodin.

Ve středu 23.10.2019 v rámci projektu Celé Česko čte dětem přijdou žáci 5.třídy  ZŠ Chlumčany přečíst dětem pohádku před odpoledním odpočinkem.

V úterý 22.října 2019 přijede do mateřské školy divadlo Dráček s pohádkou Perníková chaloupka.                                                             začátek představení v 8.00 hodin            vstupné 50,- Kč

 

Pozvánka                                                                                                   

 MAS Aktivios a Mateřská škola,  zve všechny rodiče na přednášku Hranice a rituály ve výchově, která se uskuteční v pondělí 7.10.2019                                       od 16.00 hodin ve třídě Koťat.            Lektorkou je Iva Freslová

Dozvíme se, jak a proč je důležité nastavení hranic ve výchově. Jak je pro dítě efektivně nastavit a jaké důsledky plynou z toho, pokud dítě žádné hranice ve výchově nemá. Vysvětlíme si také důležitost režimu a rituálů v životě předškolního dítěte.