Aktuality

Přerušení provozu

Provoz mateřské školy bude přerušen od 24.12.2021 do 2.1.2022. Provoz školy bude opět zahájen v pondělí 3.1.2022.

 

 

Co nás čeká:

V pátek 3.12.2021 přijde do MŠ  Mikuláš a čert.

Vánoční fotografování se uskuteční v pondělí 13.12.2021 a snímky budou hotové do konce týdne. Společné fotografování se sourozenci, kteří nenavštěvují MŠ nebude  v letošním roce umožněno.  Po domluvě s p. Vaňkem  můžete tyto sourozence vyfotit v jeho ateliéru.

Ve  středu  15.12.2021  dopoledne ozdobíme strom v parku na náměstí společně s RC OHRÁTKA a zazpíváme si koledy.

 

Dráčkové a draci

Maminko a tatínku, doma si společně s dětmi vytvořte draka. Může být z různého materiálu/ látka, papír, šišky, listy…./   Dráčky i draky si ve školce vystavíme. Na konci listopadu  je i odešleme na výtvarnou soutěž, kterou pořádá Městská knihovna Přeštice.

 

 

 

REŽIM NÁVRATU ZE ZAHRANIČÍ

Zvláštní pravidla platí pro děti do 6 let v mateřských školách (MŠMT, 12. 7. 2021) Děti do 6 let nepodléhají povinnosti testování, ale pro mateřské školy se uplatňují zvláštní pravidla: V případě dětí do 6 let věku v mateřské škole nebo podobné instituci, s výjimkou dětí přeshraničních pracovníků a studentů, kteří za účelem výkonu práce nebo vzdělávání pravidelně alespoň jednou týdně oprávněně překračují státní hranici s Českou republikou do nebo ze sousedního státu a pro cesty do nebo ze sousedního státu za účelem výkonu práva péče o nezletilé dítě nebo styku s ním anebo za účelem návštěvy manžela nebo registrovaného partnera, který je v sousedním státě zaměstnán nebo tam studuje, nesmí mateřská škola nebo podobná instituce umožnit osobní přítomnost dětí, které se vrátily ze země s velmi vysokým rizikem nákazy (červené země), po dobu 7 dní od vstupu na území České republiky, resp. po dobu 10 dní, jde-li o návrat ze zemí s extrémním rizikem nákazy. (černé země) Čili pokud se děti ve věku do 6 let vrátí ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, resp. s extrémním rizikem nákazy, nejsou povinny prokázat se negativním testem, ale jsou automaticky povinny zůstat v samoizolaci po dobu 7 dnů, resp. 10 dnů, od vstupu do ČR. I kdyby se podrobily testu a výsledek by byl negativní, není možné takto prolomit povinnost samoizolace. Co se týká dětí, které dovršily 6 let věku, tak se na ně vztahují pravidla stejná jako pro všechny osoby vracející se ze zahraničí.

 

 

Informace pro rodiče

Děti v mateřské škole se nebudou od září testovat  a nemusí po celou dobu pobytu v MŠ nosit roušku.

Respirátor musí mít rodiče ve společných prostorech školy. Dezinfekce na chodbě u vstupu je určena pouze pro dospělé. Děti si po příchodu do třídy umyjí ruce  vodou a mýdlem.

V případě, že se děti vracejí z dovolené v zahraničí, rodiče nahlásí tuto skutečnost MŠ a dodrží  platná karanténní opatření.

Pokud se rodičům změnilo tel. číslo, prosím o aktualizaci kontaktů u třídních učitelů.