Aktuality

  Přerušení provozu MŠ

 Provoz mateřské školy bude přerušen v pátek 22.10.2021 z důvodů přerušení dodávky elektřiny.

 

 

REŽIM NÁVRATU ZE ZAHRANIČÍ

Zvláštní pravidla platí pro děti do 6 let v mateřských školách (MŠMT, 12. 7. 2021) Děti do 6 let nepodléhají povinnosti testování, ale pro mateřské školy se uplatňují zvláštní pravidla: V případě dětí do 6 let věku v mateřské škole nebo podobné instituci, s výjimkou dětí přeshraničních pracovníků a studentů, kteří za účelem výkonu práce nebo vzdělávání pravidelně alespoň jednou týdně oprávněně překračují státní hranici s Českou republikou do nebo ze sousedního státu a pro cesty do nebo ze sousedního státu za účelem výkonu práva péče o nezletilé dítě nebo styku s ním anebo za účelem návštěvy manžela nebo registrovaného partnera, který je v sousedním státě zaměstnán nebo tam studuje, nesmí mateřská škola nebo podobná instituce umožnit osobní přítomnost dětí, které se vrátily ze země s velmi vysokým rizikem nákazy (červené země), po dobu 7 dní od vstupu na území České republiky, resp. po dobu 10 dní, jde-li o návrat ze zemí s extrémním rizikem nákazy. (černé země) Čili pokud se děti ve věku do 6 let vrátí ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, resp. s extrémním rizikem nákazy, nejsou povinny prokázat se negativním testem, ale jsou automaticky povinny zůstat v samoizolaci po dobu 7 dnů, resp. 10 dnů, od vstupu do ČR. I kdyby se podrobily testu a výsledek by byl negativní, není možné takto prolomit povinnost samoizolace. Co se týká dětí, které dovršily 6 let věku, tak se na ně vztahují pravidla stejná jako pro všechny osoby vracející se ze zahraničí.

 

 

Informace pro rodiče

Děti v mateřské škole se nebudou od září testovat  a nemusí po celou dobu pobytu v MŠ nosit roušku.

Respirátor musí mít rodiče ve společných prostorech školy. Dezinfekce na chodbě u vstupu je určena pouze pro dospělé. Děti si po příchodu do třídy umyjí ruce  vodou a mýdlem.

V případě, že se děti vracejí z dovolené v zahraničí, rodiče nahlásí tuto skutečnost MŠ a dodrží  platná karanténní opatření.

Pokud se rodičům změnilo tel. číslo, prosím o aktualizaci kontaktů u třídních učitelů.