Aktuality

Oznámení rozhodnutí o přijetí

Schůzka rodičů nově přijatých dětí se bude konat 30.června 2022 od 16.30 hodin ve třídě Berušek.

Co nás čeká:

Děti, které 1.září  2022 nastoupí do ZŠ Chlumčany se v úterý 28.6.2022 půjdou podívat do 1.třídy. Žáci 1. třídy si pro ně připravili ukázku toho, co se naučili. 

Ve čtvrtek 9.6.2022 půjdeme dopoledne na fotbalové hřiště. Prosíme rodiče o vhodné oblečení a obuv. Děti si mohou vzít batůžek a jedno malé pitíčko. V případě  špatného počasí bude akce přeložena na další týden.

V pátek 10.6.2022 – Oceanárium -   od 8.00  hod. vzdělávací projekce pro děti – vstupné 100,- Kč

V pondělí 13.6.2022- od 10.00 hodin - Společné fotografování tříd

15.6.2022 Zdravý úsměv – preventivní program pro předškoláky s DiS. Miroslavou Bednářovou.  / Nejstarší děti si přinesou svůj  zubní kartáček./

23.6.2022 – Rozloučení s nejstaršími dětmi

V pátek 20.5.2022 půjdeme do kina v Chlumčanech na pásmo pohádek. Začátek je v 10.00 hodin.                                                                  Za vstupné se platí jednorázová částka. Vstupné bude rozpočítáno podle počtu dětí.

 

Informace k zápisu jsou v záložce Pro rodiče i v záložce  Úřední deska

V úterý 26.4.2022 půjdeme v  9.30 hodin do myslivny.

V úterý 3.5.2022 půjdeme v 9.30 hodin  do  kina KD Chlumčany.  ZUŠ Dobřany připravila muzikál pro děti.

Ve středu 4.5.2022 je pro předškoláky připraven v rámci projektu Zdraví dětem program Jak se Zdravík skamarádil s Jedlíkem. Začátek je v 8.00 hodin.

V pondělí 4.4.2022 nám přijdou v rámci projektu Celé Česko čte dětem přečíst pohádku děti z 5 . třídy ZŠ. Prosíme vyzvedávejte děti po obědě v tento den ve 12.20 hodin

V úterý 12.4.2022 dopoledne v rámci projektu MAS – Spolupráce MŠ a veřejných knihoven nás navštíví spisovatelka Markéta HarasimováJejí knihu Z deníku kočičky Ťapičky právě čteme.

POZVÁNKA                                                                                                                                                      Zveme rodiče a děti z MŠ na Putování za zajíčkem, které se uskuteční v úterý 12.4.2022 od 16.30 hodin na školní zahradě.

Před vchodem do MŠ bude připraven od středy 6.4.2022 Vajíčkovník. Pokud s dětmi doma zdobíte vajíčka zajímavou technikou nebo jen pro radost, můžete na něj vajíčko přivázat.

 

Zápis do Mateřské školy Chlumčany na školní rok 2022/2023

Zápis do MŠ 2022/2023

Tento zápis není určen pro děti, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině a kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR.

Pro cizince, kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny bude stanoven další termín zápisu k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023, a to 6. června 2022.

Для іноземців, яким надано тимчасовий захист у Чехії у зв’язку із збройним конфліктом в Україні, з 2022/2023 навчального року буде встановлено інший термін для зарахування до дошкільної освіти, а то 6. червня 2022 року.

Pozvánka

Zveme rodiče nejstarších dětí na setkání se zástupci ZŠ Chlumčany, které se uskuteční ve čtvrtek 3.3.2022  od 16.15 hodin ve třídě Berušek.

Oznámení

Žádáme rodiče, aby dávali děti do mateřské školy zcela zdravé! Samozřejmě i zákonný zástupce, který dítě přivádí  do MŠ nemá příznaky onemocnění.

Děkujeme za pochopení

 

 

Co nás čeká:

Ve čtvrtek 24.2.2022 se dopoledne na jednotlivých třídách uskuteční Pohádkový karneval.                                                                                Žádáme rodiče, aby dětem připravili masky.

 

 

 

 

 

REŽIM NÁVRATU ZE ZAHRANIČÍ

Zvláštní pravidla platí pro děti do 6 let v mateřských školách (MŠMT, 12. 7. 2021) Děti do 6 let nepodléhají povinnosti testování, ale pro mateřské školy se uplatňují zvláštní pravidla: V případě dětí do 6 let věku v mateřské škole nebo podobné instituci, s výjimkou dětí přeshraničních pracovníků a studentů, kteří za účelem výkonu práce nebo vzdělávání pravidelně alespoň jednou týdně oprávněně překračují státní hranici s Českou republikou do nebo ze sousedního státu a pro cesty do nebo ze sousedního státu za účelem výkonu práva péče o nezletilé dítě nebo styku s ním anebo za účelem návštěvy manžela nebo registrovaného partnera, který je v sousedním státě zaměstnán nebo tam studuje, nesmí mateřská škola nebo podobná instituce umožnit osobní přítomnost dětí, které se vrátily ze země s velmi vysokým rizikem nákazy (červené země), po dobu 7 dní od vstupu na území České republiky, resp. po dobu 10 dní, jde-li o návrat ze zemí s extrémním rizikem nákazy. (černé země) Čili pokud se děti ve věku do 6 let vrátí ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, resp. s extrémním rizikem nákazy, nejsou povinny prokázat se negativním testem, ale jsou automaticky povinny zůstat v samoizolaci po dobu 7 dnů, resp. 10 dnů, od vstupu do ČR. I kdyby se podrobily testu a výsledek by byl negativní, není možné takto prolomit povinnost samoizolace. Co se týká dětí, které dovršily 6 let věku, tak se na ně vztahují pravidla stejná jako pro všechny osoby vracející se ze zahraničí.

 

 

Informace pro rodiče

Děti v mateřské škole se nebudou od září testovat  a nemusí po celou dobu pobytu v MŠ nosit roušku.

Respirátor musí mít rodiče ve společných prostorech školy. Dezinfekce na chodbě u vstupu je určena pouze pro dospělé. Děti si po příchodu do třídy umyjí ruce  vodou a mýdlem.

V případě, že se děti vracejí z dovolené v zahraničí, rodiče nahlásí tuto skutečnost MŠ a dodrží  platná karanténní opatření.

Pokud se rodičům změnilo tel. číslo, prosím o aktualizaci kontaktů u třídních učitelů.