Časové uspořádání dne

Provoz MŠ je od 6:00 do 16:00

6:00 – 8:50

 

 

 

8:50 – 9:50

 

 

 

10:00 – 11:45

 

11:45 – 12:30

 

 

 

12:30 – 14:15

 

 

14:15 – 16:00

 

 

 

16:00

 • spontánní hry a činnosti dětí
 • rozvíjení podnětů nabízených učitelkou (individuální, skupinové, společné)
 • pitný režim, dodržovaný v průběhu celého dne

 

 • komunitní kruh, pohybová chvilka
 • svačina
 • dokončení činnosti, práce řízená pedagogem

 

 • pobyt venku

 

 • oběd
 • odchod dětí po obědě
 • příprava na odpočinek

 

 • odpočinek; děti s nižší potřebou spánku mají možnost vstát a věnovat se alternativním klidovým činnostem a hrám

 

 • svačina
 • spontánní aktivity dětí, možnost pokračovat v započatých prací dne
 • rozcházení dětí

 

 • uzavření mateřské školy

 

 

Comments are closed.