SOLME S ROZUMEM

Školní jídelna mateřské školy se zapojila na základě výzvy Hlavního hygienika ČR do kampaně „Solme s rozumem“.

Více se o celé kampani můžete dozvědět na http://www.mene-solit.cz a www.szu.cz

Co myslíte, připojíte se také?

Bookmark the permalink.